Tilskud til briller, hjælpemiddel

En lille pige på 6 år var startet i skole, og det viste sig, at hun ikke kunne se, hvad læreren skrev på tavlen. Moderen tog hende til en synsprøve, og det viste sig, at pigen var meget langsynet med +8 på begge øjne. Når børn er under 10 år og har over +7 i målt synsstyrke, så har man ret til tilskud til briller. Brillerne kategoriseres som et hjælpemiddel.

Problemet var bare, at øjenlæge havde valgt at reducere styrken på brillen til under +7, så barnets øjne kunne vænne sig til brillekorrektionen, og at barnet først ved næste øjenlægeundersøgelse skulle have den fulde styrke ordineret. Kommunen havde derfor afvist at give tilskud til brillen med den reducerede styrke.

Moderen kontaktede mig, og spurgte om det kunne være rigtigt. Men dette er ikke en korrekt afgørelse. Ankestyrelsen har nemlig truffet en principafgørelse i 2012 som betyder, at hjælp til briller til børn under 10 år afhænger af den målte synsstyrke og ikke den valgte brillestyrke. Det betød, at barnet havde ret til tilskud, selvom brillerne var med en mindre styrke. Jeg kontaktede kommunen som privat socialrådgiver, og vi fik hurtigt misforståelsen på plads, så familien fik det tilskud, som de havde ret til.

Ny forældrekompetence-undersøgelse

Jeg blev kontaktet af en familie, som ville høre, hvordan de juridisk var stillet, når kommunen afviste at lave en ny forældrekompetenceundersøgelse i deres sag.

Problemet for familien var, at en tidligere forældrekompetenceundersøgelse, som forældrene ikke synes afspejlede dem korrekt, var blevet brugt som en del af oplysningsgrundlaget i deres sag, og de var således ikke enige i den afgørelse, som kommunen havde truffet. De påklagede afgørelsen, men fik ikke medhold. Derfor ønskede forældrene nu, at der blev foretaget en ny forældrekompetenceundersøgelse, men denne anmodning havde kommunen afvist, og forældrene var usikre på, om de kunne klage over den beslutning.

En kommunal afgørelse kan indbringes for Ankestyrelsen, men en beslutning om ikke at lave en ny forældrekompetenceundersøgelse er ikke en afgørelse, men er det, som man kalder en “processuel beslutning uden klageadgang i det administrative system”. Processuelle beslutninger er beslutninger i forbindelse med sagsbehandlingen, som ikke afslutter en sag. Det er fx beslutninger om at indhente oplysninger, om at udsætte sagen eller om at genoptage sagen.

En processuel beslutning er en del af sagsbehandlingen i kommunen, og sagsbehandlingen kan familien klage over til kommunalbestyrelsen.