Anbringelse

Hvad er en anbringelse?

 • En anbringelse uden for hjemmet betyder, at barnet eller den unge flytter til et anbringelsessted uden forældrene for en periode.
 • En anbringelse kan ske med samtykke fra familien eller uden samtykke.
 • Hvis der er åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, kan børn og unge-udvalget i kommunen træffe afgørelse om, at barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemme uden samtykke.
 • For at børn og unge-valget kan træffe afgørelse om anbringelse uden familiens samtykke, er der en række betingelser som skal være opfyldt.

Hvad gør SocialPraksis?

 • Socialrådgiveren har indledende samtale med familien.
 • Sagsdokumenterne bliver grundigt gennemgået.
 • Sagen og problemstillinger bliver analyseret i forhold til lovgivning, socialfaglig viden, praksis, dokumentation, validitet, præmisser og retssikkerhed.
 • Familien får en socialfaglig tilbagemelding på sagen.
 • Familien og socialrådgiver drøfter derefter, hvad der giver bedst udvikling for barn og familie.
 • Vi drøfter ønsker for fremtiden, og vi drøfter værdier og vaner, som styrer os.
 • Vi taler om social innovation og ansvarlighed.
 • Vi klarlægger etik, moral og ambivalens.
 • Familien bliver præsenteret for en socialfaglig plan.