Socialrådgivning til unge & voksne med særlige behov

Børn med særlige behov bliver voksne og ofte også voksne med særlige behov, hvorfor jeg har valgt at udvide min rådgivning fra det traditionelle børn- og familieområde i serviceloven, til også at rumme dele af voksenområdet i serviceloven.

Det som jeg kan være behjælpelig med her, er ud over de elementer som er nævnt under afsnittet “Socialrådgivning til forældre”, primært i forhold til:

  • overgangen fra barn til voksen, fx efterværn
  • førtidspension ved svære handicaps
  • midlertidigt bosted eller langvarigt bosted
  • støttemuligheder for voksne med særlige behov efter serivceloven
  • støttemuligheder under uddannelse
  • hjælp til henholdsvis forældre med voksne børn med autisme, samt den voksne med autisme
  • STU (særlig tilrettelagt uddannelse) eller andre muligheder
  • specialiseret rådgivning fx fra VISO