Second opinion

SIDEN ER UNDER OMBYGNING!

 

Hvad er en underretning?

En underretning er en bekymring for et barn, som man videregiver til de sociale myndigheder. Hvis man tror, at et barn under 18 år (også ufødte børn) kan have behov for særlig støtte, har været udsat for overgreb, vanrøgt eller nedværdigende behandling – eller lever under forhold, som bringer barnets udvikling eller sundhed i fare, så har man pligt til at underrette kommunen.

Skal en underretning laves på en bestemt måde?

Når man opfylder sin underretningspligt, laver man en underretning. Der er ingen formkrav til en underretning, så den kan både være mundtlig, skriftlig, på sms eller andet. I nogen tilfælde kan den også være anonym.

Hvad gør kommunen, når den har modtaget en underretning?

Når kommunen modtager en underretning skal de vurdere den indenfor 24 timer. Det vil typisk være socialrådgivere der varetager denne opgave. Socialrådgiveren har ret til at tage en samtale med barnet uden samtykke fra den som har forældremyndigheden, og også uden dennes tilstedeværelse, når der er brug for det.

Socialrådgiveren skal senest 6 hverdage efter modtagelsen bekræfte modtagelsen af underretningen overfor den som underretter. Hvis underretningen er lavet efter Servicelovens pgf. 153 (skærpet underretningspligt), så vil underretter typisk kunne få nogle konkrete informationer om forløbet. Hvis underretningen er lavet efter Servicelovens pgf. 154 (borgerens underretningspligt) vil underretter ikke kunne få videre information, da vedkommende ikke er part i sagen.

Jeg er i tvivl om…

Kontakt vores private socialrådgiver, hvis du er i tvivl om, om du bør lave en underretning eller ikke. Nogen gange vil en underretning være relevant og andre gange er en underretning ikke nødvendigt, og problemet kan håndteres på anden måde. Få hjælp og inspiration til dette.

Hvis en underretning er nødvendig, så kan du få hjælp til at formulere det vigtige i det konkrete problem.

Second opinion