Socialrådgivning

Privat socialrådgivning på børne- og familieområdet.

Social Praksis tilbyder socialrådgivning til forældre der søger rådgivning om familie- eller skoleproblemer, en underretning, en kommunal ydelser, et svært samarbejde med kommunen eller meget andet. Social Praksis er også rådgivning for unge. Nogen gange breder det faglige område sig længere ud, hvis man fx som forældre ønsker hjælp til sig selv. Det ser vi også på.

Social Praksis udfører også konsulentarbejde til mindre virksomheder eller organisationer.

Brugen af privat socialrådgivere er hastigt stigende i Danmark, og det åbner op for helt andre måder at håndtere problemer på. Socialrådgivere har tradition for, at arbejde ud fra et helhedssyn, dvs. at man ikke kun ser på vores individuelle problemer, men at socialrådgiveren også bør inddrage lægevidenskab, jura, samfundsvilkår, økonomi og viden om kulturen. På denne måde får et enkelt problem mange nuancer og metoderne til at håndtere dem bliver mangfoldige.

Læs mere om, hvilken socialrådgivning du kan tilbydes, i underemnerne.