Hvad er en børnefaglig undersøgelse?

En børnefaglig undersøgelse kaldes også for en paragraf 50 undersøgelse, fordi den står beskrevet i Servicelovens pgf. 50. Hvis kommunen har en formodning om, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, så skal socialrådgiveren undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen skal være afsluttet senest 4 måneder efter kommunen er blevet opmærksom på barnets mulige behov.

Hvordan starter en børnefaglig undersøgelse?

Typisk starter en børnefaglig undersøgelse på baggrund af en henvendelse fra en forældre eller via en underretning fra børnehave, skolen eller læge. En socialrådgiver vurderer informationen og indhenter eventuelt flere oplysninger via dokumenter og/eller samtaler. På denne baggrund vurderes det, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse.

Hvad består en børnefaglig undersøgelse af?

Socialrådgiveren skal lave en bred børnefaglig undersøgelse, som omfatter barnets udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber og andre relevante forhold. Her kan socialrådgiveren inddrage andre fagfolk, som allerede har viden om barnets eller familiens forhold. Typisk vil der inddrages viden fra pædagoger eller lærere. Kommunen skal også vurdere, om der skal laves en undersøgelse af andre børn i familien. I nogen tilfælde kræver socialrådgiveren, at der bliver lavet en forældrekompetenceundersøgelse. På linket kan du læse retningslinjerne for en sådan kompetanceundersøgelse.

Hvad skal socialrådgiveren bruge undersøgelsen til?

Den børnefaglige undersøgelse skal ende op med en vurdering af ressourcer og problemer for barnet, familie og netværket, samt en vurdering af, om der skal ydes hjælp til barnet. Hjælpen kaldes “foranstaltning”.

Hvilke foranstaltninger foreslår socialrådgiveren?

Kommunen kan iværksætte hjælp (foranstaltninger) inden for følgende tilbud:

  • Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende.
  • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
  • Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
  • Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution.
  • Aflasningsordning i en plejefamilie, kommunal plejefamilie eller netværksplejefamilie eller på et opholdssted eller en døgninstitution.
  • Udpegning af en fat kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.
  • Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet.
  • Formidling af et praktiktilbud hos en arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge.
  • Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.

Foranstaltningerne er beskrevet i Servicelovens pgf. 52.