Priser mv.

Timepris
Timepris for private: 900 kr. inkl. moms. For virksomheder samme pris dog excl. moms.

Rabat
Ved forkøb af 10 timer gives 10% i rabat.

Handelsbetingelser
Ejerskabet af skriftlige dokumenter udarbejdet af SocialPraksis tilfalder først kunden, når betalingen er foretaget. SocialPraksis kan til enhver tid tilbagekalde sine udarbejdede dokumenter, såfremt betalingen udebliver. Kunden hæfter forsat for betalingen af det bestilte arbejde.

Møder
Konsultationerne foregår typisk i dagtimerne, men der er også mulighed for aftentider og weekendtider.

For køretid tager jeg km-betaling plus ½ timeløn.

Jeg deltager i møder hos familierne, på skoler og institutioner, kommunerne, ankestyrelsen, Ombudsmanden, fængsler, statsforvaltningen og retten.

Telefonkonsultation eller møder på Teams
De fleste møder afholdes som telefonkonsultation eller møder via fx Teams.

Mailkonsultation
Det er også muligt at få konsultation uden personligt fremmøde via mail. Det foregår oftest på den måde, at du fremsender en mail med en beskrivelse af problemstillingerne. Jeg vil så bede om at få nogle ting uddybet på mailen eller med det samme rådgive dig. Du kan forvente svar indenfor 1-3 dage.

Ændring og afbestilling af aftale
Det finder vi altid ud af.

Betaling
Danske Bank reg. nr. 4398, kontonr. 0011-284-000.