Voksne med handicaps

SIDEN ER UNDER OMBYGNING!

Hvad er Serviceloven?

Serviceloven hedder egentlig Lov om social service. Det er denne lov socialrådgiverne bruger, når de taler om en børnesag. Loven fastsætter reglerne for rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer samt for at tilbyde ydelser til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

I Servicelovens kapitel 11 kan du læse reglerne om særlig støtte til børn og unge.

Kapitel 12 omhandler tilbud til unge fra 18 til 22 år.

Servicelovens kapitel 24 beskriver reglerne for magtanvendelse.

Til Serviceloven hører en meget lang vejledning, cirkulærer og afgørelser fra Ankestyrelsen. Har du et konkret problem, som du søger viden til, så kontakt vores private socialrådgiver.