Ny forældrekompetence-undersøgelse

Jeg blev kontaktet af en familie, som ville høre, hvordan de juridisk var stillet, når kommunen afviste at lave en ny forældrekompetenceundersøgelse i deres sag.

Problemet for familien var, at en tidligere forældrekompetenceundersøgelse, som forældrene ikke synes afspejlede dem korrekt, var blevet brugt som en del af oplysningsgrundlaget i deres sag, og de var således ikke enige i den afgørelse, som kommunen havde truffet. De påklagede afgørelsen, men fik ikke medhold. Derfor ønskede forældrene nu, at der blev foretaget en ny forældrekompetenceundersøgelse, men denne anmodning havde kommunen afvist, og forældrene var usikre på, om de kunne klage over den beslutning.

En kommunal afgørelse kan indbringes for Ankestyrelsen, men en beslutning om ikke at lave en ny forældrekompetenceundersøgelse er ikke en afgørelse, men er det, som man kalder en “processuel beslutning uden klageadgang i det administrative system”. Processuelle beslutninger er beslutninger i forbindelse med sagsbehandlingen, som ikke afslutter en sag. Det er fx beslutninger om at indhente oplysninger, om at udsætte sagen eller om at genoptage sagen.

En processuel beslutning er en del af sagsbehandlingen i kommunen, og sagsbehandlingen kan familien klage over til kommunalbestyrelsen.

 

Skriv et svar