SocialPraksis engagerer sig seriøst i sociale problemstillinger