Privat Socialrådgiver

Tag: Ankestyrelsen

Klager over specialundervisning

Det er vigtigt, at klage over de kommunale afgørelser om specialundervisning. Helt nye tal fra Ankestyrelsen viser, at Klagenævnet for Specialundervisning i 2015 kun var enig i 42 procent af de afgørelser om specialundervisning, som var truffet af kommunerne!!

I forhold til klager fra forældre til ordblinde børn, der oplyser Ankenævnet, at de har ændret kommunernes afgørelser i 68 procent af sagerne om ordblinde børn.

Ankestyrelsen oplyser også, at der i 78 procent af sagerne i 2015 var formelle fejl i.

Læs hele rapporten her.

Hvornår kan man sige, at en anbringelse af et barn har udpræget behandlingssigte?

Netop dette spørgsmål er meget afgørende for forældre med anbragte børn, fordi forældre kan blive fritaget helt eller delvist for betalingen af anbringelsen, hvis anbringelsen har et udpræget behandlingssigte.

En kommune skal altid tage udgangspunkt i det individuelle barns situation, når det skal vurdere, om barn vil udvikle sig over tid. Ankestyrelsen slår i en ny principafgørelse fast, at hvis et barn har store udfordringer, at selv en mindre udvikling kan have stor betydning for barnet – og det er gode nyheder for forældrene.

I principafgørelse fastslår Ankestyrelsen, at der er udpræget behandlingssigte, når der er et massivt behandlingsbehov, der har stået på over en længere periode, og der er udsigt til en udvikling for barnet af ”ikke ubetydeligt omfang”. Der kan også tales om udpræget behandlingssigte, hvis anbringelsens formål er at forhindre en markant forværring af barnets tilstand.

Ankestyrelsen har i sin principafgørelse vurderet to afgørelser om forældrebetaling ved anbringelse, for at gøre det mere klart, hvilke forhold der indgår i en kommunes vurdering af, om der er udsigt til en udvikling af ”ikke ubetydeligt omfang” for barnet.

Har du brug for en socialfaglig vurdering vedrørende en kommunal afgørelse om hel eller delvis forældrebetaling ved anbringelse, så kontakt privat socialrådgiver ved SocialPraksis. Vi vil se nærmere på dit barns forudsætninger for at udvikle sig eller forudsætninger for at bevare sine færdigheder. Husk at kommunen ikke kan stille krav om, at dit barn skal udvikle sig i et sådan omfang, at dit barn ikke længere har en funktionsnedsættelse eller et omfattende behov for støtte!

© 2023 SocialPraksis

Tema af Anders NorenOp ↑