Lovende behandlinger af unge brugere af rusmidler

Sundhedsstyrelsen beskriver, at seks kommuner har testet tre behandlingsmetoder, der alle fokuserer på unge brugere af rusmidler i alderen 12-17 år. Resultaterne ser ud til at være gode, og metoderne er klar til implementering i alle kommuner.

For 6 år siden afsatte regeringen 60 millioner kroner til at finde de tre bedste behandlingsformer for unge under 18 år med misbrug, for derefter at afprøve dem i seks kommuner. Valget faldt på Københavns Kommunes behandlingstilbud U-turn, Aarhus Kommunes behandlingstilbud U18-modellen og Multi- systemisk Terapi – Substance Abuse (MST-SA), som er en evidensbaseret metode fra USA.

Siden 2011 har Odense, Helsingør, Horsens, Aarhus, Herning og Aalborg Kommune afprøvet en af disse tre behandlingsformer. Dette har givet en masse viden, som nu evalueres af SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. De foreløbige erfaringer tegner allerede et lovende resultat: De unges forbrug falder, de begår mindre kriminalitet, de er ikke i samme grad psykisk belastet af for eksempel angst og hallucinationer, og forbindelsen til en normal hver- dag med skolegang eller beskæftigelse bliver mere stabil.

Tilgangen for alle tre metoder tager udgangspunkt i de forhold i hverdagen, der kan holde den unge fast i vedkommendes normalitet, mens der systematisk sorteres ud i de dårlige vaner. Med andre ord, så er der ikke ensidigt fokuserer på den unges forbrug af rusmidler, men der er også fokus på uddannelse, arbejde og gode familieforhold.

De endelige resultater foreligger i løbet af sommeren, når SFI, er klar med sin endelige evaluering af de tre behandlingsmetoder. Her kan du få mere viden om de tre behandlingsmetoder og implementeringen af disse.

Skriv et svar