Virksomhed

Oplever I:

  • Ansatte med sociale problemer, som I gerne vil hjælpe, men ikke ved, hvad I præcis skal gøre?
  • Samarbejdsproblemer hos en ansat eller mellem ansatte, som er gået i hårdknude?
  • En negativ kommunikationskultur, som I gerne vil ændre på eller fokus på, hvilke værdier jeres virksomhed skal tage udgangspunkt i?
  • Manglende ressourcer til at tage jer af sociale problemstillinger?

Social Praksis kan tilbyde virksomheder og andre organisationer support omkring sociale problemer på arbejdspladsen eller socialrådgiverhjælp til ansatte. Det kan blandt andet være:

  • Udvikling af et progressivt samarbejde
  • At give konkrete og virkningsfulde redskaber til håndtering af adfærdsvanskeligheder
  • At ansatte med familieproblemer eller sociale problemer får rådgivning i forhold til socialjura og socialfaglig viden
  • At nedbringe konfliktniveauet på arbejdspladsen
  • Håndtering af misbrugsproblematikker på arbejdspladsen

Hos Social Praksis sammensættes den hjælp, som lige præcis passer til den situation og de problemstillinger, som I ønsker hjælp til. Vi samarbejder med mange forskellige private fagpersoner, hvilket gør, at indsatsen kan bygges op som legoklodser, så den præcis afspejler jeres behov og giver optimalt udbytte.

Nogen virksomheder har i nogle situationer brug for nogle ideer til at finde ud af, hvordan de kommer videre med nogle konkrete problemstillinger og andre har brug for en konkret plan der giver resultater.

Social Praksis lægger vægt på, at der bidrages til varige løsninger, fremfor ”diller”. Dette gør vi gennem handling; at vælge en god plan, indgyde disciplin til at gøre vedvarende fremskridt med små gradvise forbedringer og holde sig til planen længe nok, til at skabe varige resultater. På denne måde fastholdes handlinger uanset hvordan omgivelserne og omstændighederne er – og det skaber resultater og selvsikkerhed.

I Social Praksis arbejdes der med udgangspunkt i eksistentiel teori og udviklingspsykologi, hvilket gør, at der arbejdes hen mod, at mennesker får og tager ansvar for eget liv og tilrettelægger det bedst muligt ud fra de evner og muligheder, som de har.

Ring eller skriv for mere info.

 

Skriv et svar