Lægehus

Oplever I:

 • Et stigende antal patienter, som kommer med socialfaglige problemstillinger, uden at fejle noget bestemt fysisk eller psykisk?
 • At disse henvendelser kræver meget tid, fordi det kan være svært at vide, hvad man som læge skal stille op i forhold problemerne og social juraen?
 • At patienterne har mere tillid til jer fremfor offentlige systemer?

Så kan Social Praksis bidrage til:

 • At patienter med børn med særlige udfordringer får konkrete og virkningsfulde redskaber til at få børnene på ret kurs.
 • At patienter med højt konfliktniveau i familien eller sammensatte problemer får hjælp til håndtering af dette.
 • At patienter orienteres om deres rettigheder og forpligtelser via sociallovgivningen
 • At hjælpe patienter videre, hvor samarbejdet med kommunen eller skolen omkring deres børn er gået i hårdknude.
 • At en større gruppe patienter med samme socialfaglige problemstillinger vejledes i forhold til socialjura og problemhåndtering.
 • At lægehuset aflastet i forhold til kontakten med kommunen og andre myndigheder.
 • Forebyggelse af underretninger til kommuner vedr. dine patienter via socialfaglig rådgivning.
 • Vejlede og vurdere pligten til at underrette bekymringer til kommunen i konkrete sager.
 • En socialfaglig vurdering i konkrete sager, så der kan tages lægefaglige beslutninger på et bredere og bedre grundlag.

Hvordan?
I Social Praksis arbejdes der med udgangspunkt i eksistentiel teori og udviklingspsykologi, hvilket betyder, at der arbejdes hen mod, at børn og voksne løbende får og tager ansvar for eget liv og tilrettelægger det bedst muligt ud fra de evner og muligheder, som de har. Socialpraksis tilbyder lægehuset hjælpen efter behov. Det vil også være muligt at søge fonde til konkrete projekter. I er naturligvis også velkommen til at henvise jeres patienter til Social Praksis, idet vores service også er rettet privat til familierne.

Skriv et svar