Kommune

Social Praksis kan bidrage kommuner med hjælp til særlige opgaver som fx:

  • Børnefaglig undersøgelse
  • At forældre med børn og unge med adfærdsvanskeligheder får konkrete og virkningsfulde redskaber til at få børnene på ret kurs.
  • Kommunikationsrådgivning til forældre om forældresamarbejdet, når man har børn med handicap eller børn med adfærdsvanskeligheder (baseret på principper fra PREP-kursus).
  • PREP-kursus (Center for Familieudvikling), 15 timers forskningsbaseret kursus.
  • Rådgivning til plejefamilier om adfærdshåndtering og familiesamarbejde. Plejefamilierne får meget konkrete og brugbare redskaber som øger børn og voksnes trivsel.
  • At en større gruppe borgere med samme socialfaglige problemstillinger vejledes i forhold til problemhåndtering.
  • Support til institutioner, skoler og konkrete sager.
  • Udvikling af større projekter og partnerskab

 

I Social Praksis arbejdes der med udgangspunkt i eksistentiel teori og udviklingspsykologi, hvilket gør, at der arbejdes hen mod, at børn, unge og voksne løbende får og tager ansvar for eget liv og tilrettelægger det bedst muligt ud fra de evner og muligheder, som de har.

Social Praksis lægger vægt på, at der bidrages til varige løsninger, fremfor ”diller”. Dette gøres gennem handling; at vælge en god plan, indgyde disciplin til at gøre vedvarende fremskridt med små gradvise forbedringer og holde sig til planen længe nok, til at skabe varige resultater.

 

Skriv et svar