Boligforening

Oplever I:

  • Flere og flere familier i jeres boligforening, som I er bekymret for, og synes I, det er svært at vide, hvad I kan og skal gøre ved det?
  • Sociale problemer som for eksempel hærværk, misbrugsproblematikker, minoritetsgrupper som ikke trives og ved I ikke, hvordan I får ændret på tingene?
  • Et stigende antal socialfaglige problemstillinger, som I ikke har ressourcer til at håndtere?

 

Så kan Social Praksis bidrage til:

  • Socialfaglig rådgivning til boligforeningen vedr. konkrete problemstillinger eller vedr. forebyggelse og behandling af sociale problemer
  • Forebyggelse af underretninger til kommunen, samt vejledning og vurdering af pligten til at underrette i konkrete sager
  • Udarbejdelse af sociale projekter i boligforeningen
  • Specifik hjælp til familier i boligforeningen, hvor der er højt konfliktniveau, børn/unge med adfærdsproblemer, samarbejdsvanskeligheder eller behov for viden om socialjura.
  • Vejledning om socialjura og problemhåndtering til en større gruppe beboere med samme socialfaglige problemstillinger

 

Hvordan?

I det sociale arbejde har jeg fundet det mest virkningsfuldt at arbejde ud fra et eksistentielt perspektiv og udviklingspsykologi. I praksis betyder det, at der arbejder hen mod, at vi alle skal have og tage ansvar for vores eget liv og tilrettelægge det bedst muligt ud fra de evner og muligheder, som vi har.

Hos Social Praksis er der mulighed for at få sammensæt den hjælp, som lige præcis passer til de situation og problemstillinger, som I ønsker hjælp til. Vi samarbejder derfor med mange forskellige private fagpersoner, hvilket gør, at indsatsen kan bygges op som legoklodser, så den præcis afspejler jeres behov og giver optimalt udbytte.

Social Praksis lægger vægt på, at der bidrages til varige løsninger gennem handling; at vælge en god plan, indgyde disciplin til at gøre vedvarende fremskridt med små gradvise forbedringer og holde sig til planen længe nok, til at skabe varige resultater. På denne måde fastholdes handlinger uanset hvordan omgivelserne og omstændighederne er – og det skaber resultater.

I skal være velkommen at henvise jeres familier i boligforening til Social Praksis, idet vores service også er rettet privat til familierne. Vær opmærksom på, at der kan være mulighed for at søge fonde til konkrete projekter i boligforeningen.

Skriv et svar