Privat socialrådgivning til foreninger, private firmaer eller andre organisationer.

Social Praksis har fundet det mest virkningsfuldt, at arbejde i en nærværende relation, ud fra et eksistentielt perspektiv og ud fra udviklingspsykologi. I praksis betyder det, at der i respekt arbejder hen mod, at vi alle skal have og tage ansvar for vores eget liv og tilrettelægge det bedst muligt ud fra de evner og muligheder, som vi har. Læs mere om mine værdier og arbejdsmetoder under “Om” og “Arbejdsprincipper”.

Hos Social Praksis er der mulighed for at få sammensæt den hjælp, som lige præcis passer til de situation og problemstillinger, som I ønsker hjælp til. Jeg samarbejder derfor med forskellige fagpersoner, hvilket gør, at indsatsen kan bygges op som legoklodser, så den præcis afspejler jeres behov og giver optimalt udbytte.

Social Praksis lægger vægt på, at der bidrages til varige løsninger gennem handling; at vælge en god plan, indgyde disciplin til at gøre vedvarende fremskridt med små gradvise forbedringer og holde sig til planen længe nok, til at skabe varige resultater.