Priser & betingelser

Prisen varierer efter opgavens art. Der tilbydes prisreduktion for privatpersoner med særlig lav indkomst. Send forespørgsel på pris.

Møde-konsultation
Konsultationerne foregår typisk i dagtimerne, men der er også mulighed for aftentider og weekendtider.

Telefon-konsultation
Det er muligt at få konsultation uden personligt fremmøde via telefon. Bestil en tid til telefonrådgivning.

Mail-konsultation
Det er også muligt at få konsultation uden personligt fremmøde via mail. Det foregår oftest på den måde, at du fremsender en mail med en beskrivelse af problemstillingerne. Jeg vil så bede om at få nogle ting uddybet på mailen eller med det samme rådgive dig. Du kan forvente svar indenfor 1-3 dage.

Ændring og afbestilling af aftale
Det finder vi altid ud af.

Handelsbetingelser
Ejerskabet af skriftlige dokumenter udarbejdet af SocialPraksis tilfalder først kunden, når betalingen er foretaget. SocialPraksis kan til enhver tid tilbagekalde udarbejdede dokumenter, såfremt betalingen udebliver. Kunden hæfter forsat for betalingen af det bestilte arbejde.

Betaling
Danske Bank reg. nr. 4398, kontonr. 0011-284-000.