Konsultation

Hvordan foregår det?

Til den første konsultation starter jeg, som privat socialrådgiver, altid med at sætte mig ind i dine fortællinger, behov og ønsker. Jeg vil spørge ind til de ting, som jeg vil have brug for at få uddybet.

Dernæst gennemgår vi sammen de dele af problemstillingerne, som der skal gøres noget ved.

Hvis der er dokumenter, der skal indhentes i kommunen, vil jeg gøre det med en samtykkeerklæring fra dig og alt efter sagens karakter, vil jeg anmode om en fuldmagt fra dig, hvis du ønsker hjælp til konkret behandling af en sag.

I nogen sager udarbejder jeg anbefalinger og konkrete forslag til problemhåndtering. Andre sager kræver, at vi tager skridt for skridt i processen.

Jeg rådgiver oftest konkret og direkte.

 

Hvor foregår det?

Møderne foregår der, hvor det giver bedst mening at holde dem. Jeg afholder typisk første møde hjemme hos familierne rundt i landet. Efterfølgende holder vi møde, der hvor det giver størst udbytte. Jeg deltager også i møderne ude på skolerne, i psykiatrien, på arbejdspladsen, hos lægen eller kommunen, hvis der er behov for det.

 

Konsultationer uden fremmøde?

Sagtens. Nogen familier hjælper jeg udelukkende telefonisk eller over mail. Hvis familien selv har ressourcerne, så guider jeg hellere, så man oplever, at man selv kontrol over situationen. Det meste af det arbejde, jeg laver, sker via telefon eller mails. Der er både mulighed for at bestille tid til telefon-konsultation og også at få mail-konsultation. Mail-konsultationen foregår oftest på den måde, at du fremsender en mail med en beskrivelse af problemstillingerne. Jeg vil så enten kunne rådgive dig med det samme eller bede om at få nogle ting uddybet på mailen. Du kan forvente svar indenfor 1 dag, dog lidt længere tid, hvis det kræver, at jeg skal undersøge noget i en sag eller lignende.

 

Ændring og afbestilling af aftale?

Ja naturligvis. Ændring og afbestilling af aftale skal dog ske senest kl. 17 dagen før. Ved for sen afbestilling/ændring betales for aftalen.

 

Jeg er i tvivl…

Du er altid velkommen til at sende en forespørgsel på mail, hvis du er i tvivl, om Social Praksis kan hjælpe dig med dine problemstillinger. Du er også velkommen med andre spørgsmål.

 

Videregiver du oplysninger?

Nej! Alle de oplysninger jeg stifter bekendtskab med er fortrolige og videregives ikke til andre, medmindre det er noget, som du konkret beder mig gøre. Der er dog den undtagelse, at Serviceloven foreskriver os borgere underretningspligt. Så hvis du har lukket dit barn ned i en kælder og ikke vil åbne døren op, så vil jeg være forpligtet til at kontakte kommunen.

 

Hvad er mine rettigheder?

Ifølge Persondataloven, må jeg kun behandle følsomme oplysning, hvis jeg har modtaget udtrykkeligt samtykke til det. Du har altid ret til at se de oplysninger, som jeg har. Du har ret til at tilbagekalde et samtykke og ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne om dig selv. Du kan læse mere på Datatilsynets hjemmeside.

 

Socialrådgivning for første gang…

Brugen af privat socialrådgivning er i hastig vækst i Danmark, og det giver mulighed for en helt ny måde at håndtere problemer på. Socialrådgivere har tradition for, at arbejde ud fra et helhedssyn. Det betyder, at der ikke kun er fokus på menneskers problemstillinger i et individuelt psykologisk perspektiv, men at der også inddrages lægevidenskab, juridiske rammer og regler, samfundsvilkår, økonomi, samt viden om gruppe/samfundskultur. Derfor får problemstillinger mange nuancer og metoderne til at håndtere dem bliver mangfoldige.

For nogen mennesker er det naturligt at bede om hjælp hos en privat socialrådgiver. For andre mennesker kan det kræve noget overvindelse, da vi ofte gerne vil kunne håndtere vores familieliv selv eller håndtere de sociale problemer som opstår i miljøer. Nogle gange kan udfordringerne blive for store for én selv og fællesskabet og kan trække vigtig energi ud af forældrerollen, parforholdet, samarbejdet eller lederskabet. Det er her, at Social Praksis tilbyder en sund håndsrækning og hjælp til at hitte rundt i, hvordan problemstillingerne kan håndteres.