Hvornår kan man sige, at en anbringelse af et barn har udpræget behandlingssigte?

Netop dette spørgsmål er meget afgørende for forældre med anbragte børn, fordi forældre kan blive fritaget helt eller delvist for betalingen af anbringelsen, hvis anbringelsen har et udpræget behandlingssigte. En kommune skal altid tage udgangspunkt i det individuelle barns situation, når det skal vurdere, om barn vil udvikle sig over tid. Ankestyrelsen slår i en …

Hvornår kan man sige, at en anbringelse af et barn har udpræget behandlingssigte? Læs mere »

Lovende behandlinger af unge brugere af rusmidler

Sundhedsstyrelsen beskriver, at seks kommuner har testet tre behandlingsmetoder, der alle fokuserer på unge brugere af rusmidler i alderen 12-17 år. Resultaterne ser ud til at være gode, og metoderne er klar til implementering i alle kommuner. For 6 år siden afsatte regeringen 60 millioner kroner til at finde de tre bedste behandlingsformer for unge …

Lovende behandlinger af unge brugere af rusmidler Læs mere »

Ny forældrekompetence-undersøgelse

Jeg blev kontaktet af en familie, som ville høre, hvordan de juridisk var stillet, når kommunen afviste at lave en ny forældrekompetenceundersøgelse i deres sag. Problemet for familien var, at en tidligere forældrekompetenceundersøgelse, som forældrene ikke synes afspejlede dem korrekt, var blevet brugt som en del af oplysningsgrundlaget i deres sag, og de var således …

Ny forældrekompetence-undersøgelse Læs mere »